64342 - Οι επιλογές

Ν. Λυγερός

Οι επιλογές
του αγαπημένου
Μαθητή
μετά
την υπέρβαση
του Ευαγγελίου
έδωσαν
τη δυνατότητα
της εξέλιξης
μέσω
της βαθύτητας.