64344 - Με το μονόχορδο

Ν. Λυγερός

Με το μονόχορδο
βλέπεις
πρακτικά
την ουσία
της κλίμακας
του Πυθαγόρα
γιατί κάθε
λεπτομέρεια
είναι
θεμελιακή.