64345 - Η Διδασκαλία

Ν. Λυγερός

Η Διδασκαλία
των οργάνων
είναι πιο βαθιά
από το παίξιμο
διότι εξετάζει
κάθε δομική
λεπτομέρεια
που χαρακτηρίζει
τις δυνατότητες
του συνδυασμού
του ανθρώπου
με τη μουσική.