64346 - Όταν παίζεις

Ν. Λυγερός

Όταν παίζεις
διαφορετικά
όργανα
συγκρίνεις
τις τεχνικές τους
και βλέπεις
τις διαφορές
που κάνουν
τη διαφορά
εντός
της ανθρώπινης
ορχήστρας.