64347 - Το μουσικό έργο

Ν. Λυγερός

Το μουσικό έργο
ερευνά
όχι μόνο
την παράδοση
αλλά επιτρέπει
ταυτόχρονα
την καινοτομία
μέσω εξέλιξης
του παιξίματος
και της κατασκευής.