64354 - Η ανάλυση

Ν. Λυγερός

Η ανάλυση
της δεύτερης
Επιστολής
δείχνει
ποιος είναι
ο στόχος
του Πρεσβύτερου
όταν γράφει
στην άλλη
κοινότητα
για το θέμα
της πλάνης.