64355 - Η τρίτη επιστολή

Ν. Λυγερός

Η τρίτη επιστολή
επιβεβαιώνει
το ύφος της δεύτερης
αλλά έχει
και ελληνικά
ονόματα
που δείχνουν
τις τάσεις
και τις αλλαγές
εντός
της κοινότητας.