64356 - Στην Ουκρανία

Ν. Λυγερός

Στην Ουκρανία
βρέθηκαν
μαζικοί τάφοι
με χιλιάδες
νεκρούς
θύματα
της Σοβιετικής
Ένωσης
χάρη
στην επέκταση
αεροδρομίου.