64357 - Οι αναλύσεις

Ν. Λυγερός

Οι αναλύσεις
των δεδομένων
της Ρωσίας
δείχνουν
ότι ο πληθυσμός
δεν είναι ακόμα
αρκετά εμβολιασμένος
για να προφυλαχθεί
από τις επιθέσεις
της μετάλλαξης
της πανδημίας.