64361 - Η θέα

Ν. Λυγερός

Η θέα
που έχεις
είναι στήριξη
γιατί βλέπεις
ότι καταφέρνεις
το αδιανόητο
και μάλιστα
με σταθερή
ταχύτητα
χωρίς να πας
ποτέ πίσω.