64363 - Πρέπει

Ν. Λυγερός

Πρέπει
να ενσωματώσεις
την Ανάσταση
στο πλαίσιο
της Εσχατολογίας
για να ζήσεις
το βάθος
εντός του Χρόνου
αλλιώς
θα πιστεύεις
ότι πρόκειται
μόνο για θαύμα.