64368 - Το θεμελιακό

Ν. Λυγερός

Το θεμελιακό
στοιχείο
της Αποκάλυψης
του Ιωάννη
είναι
η εσχατολογία
αφού περιγράφει
το μέλλον
και την ιστορία
της Δευτέρας
Παρουσίας.