64369 - Το παράδοξο

Ν. Λυγερός

Το παράδοξο
της εσχατολογίας
είναι
ότι αποτελεί
προετοιμασία
για το τι γίνεται
μετά το τέλος
για όσους
πιστεύουν
πραγματικά
στην αλήθεια.