64376 - Η στρακαστρούκα 

Ν. Λυγερός

Η στρακαστρούκα
δείχνει ενδείξεις
όταν θέλεις
να αξιολογήσεις
αντικειμενικά
ένα άτομο
που λέει
ότι μπορεί
ενώ στην ουσία
έχει όρια
συμβατικά.