64377 - Ο συγκρητισμός

Ν. Λυγερός

Ο συγκρητισμός
είναι ισχυρό εργαλείο
στη θεολογία
αφού επιτρέπει
ισομορφισμούς
μεταξύ δομών
που φαίνονται
να είναι
εντελώς
διαφορετικές
στο υπόβαθρό τους.