64387 - Ακούστηκε

Ν. Λυγερός

Ακούστηκε
ο ήχος
που έπαιζε
διαφορετικά
έτσι
τα άλλα όργανα
χάρηκαν
για την νέα
πρόσθεση
στην ορχήστρα.