64388 - Αφού ο Λάζαρος

Ν. Λυγερός

Αφού ο Λάζαρος
πέθανε
και αναστήθηκε
χάρη στον Χριστό
την ώρα
της Δευτέρας
Παρουσίας
θα ξαναβρεί
για δεύτερη φορά
τα σώματα
η ψυχή του.