64389 - Η Ανάσταση

Ν. Λυγερός

Η Ανάσταση
είναι το πρώτο βήμα
το παράδειγμα
προς μίμηση
για όσους
πιστεύουν
πραγματικά
και δεν λένε
απλώς
ότι πιστεύουν
για λόγους
κοινωνικούς.