64391 - Ενώ το λύσαμε

Ν. Λυγερός

Ενώ το λύσαμε
άμεσα
ο Μάρκος
ξαφνιάστηκε
από τη λύση μας
και αναγνώρισε
μια ιδιαίτερη
νοημοσύνη
που δεν μπορούσε
να προβλέψει.