64392 - Μετά από χρόνια

Ν. Λυγερός

Μετά από χρόνια

μάθαμε
ότι ένα πρόβλημα
που είχαμε λύσει
χωρίς δυσκολία
είχε προβληματίσει
τον Παύλο
γιατί δεν καταλάβαινε
τη λογική του
και χρειάστηκε
υπολογιστή
για να πεισθεί.