64394 - Οι επαφές

Ν. Λυγερός

Οι επαφές
σε όλο
τον πλανήτη
δείχνουν
ότι το σπάνιο
είναι πιο σπάνιο
από ό,τι πιστεύουμε
ενώ είναι
φυσιολογικό
για το σπάνιο.