64395 - Η νοημοσύνη

Ν. Λυγερός

Η νοημοσύνη
όταν είναι
πολλαπλή
δεν φοβίζει
μόνο
αλλά ξαφνιάζει
συνεχώς
γιατί είναι
απρόβλεπτη
τελικά.