64396 - Ενώ υπάρχουν

Ν. Λυγερός

Ενώ υπάρχουν
ξεκάθαρες
αναφορές
για την υψηλή
νοημοσύνη
του Χριστού
στα Ευαγγέλια
ελάχιστοι
κάνουν νύξη
σε αυτές
λόγω φοβίας.