64398 - Η βαθιά μελέτη

Ν. Λυγερός

Η βαθιά μελέτη
ενός θέματος
χρειάζεται
πολλά χρόνια
λένε
αλλά τότε
πώς εξηγείς
ότι μερικές
εβδομάδες
επαρκούν
σε άλλους;