64400 - Ήδη ο κατάλογος

Ν. Λυγερός

Ήδη ο κατάλογος
των οργανώσεων
υψηλής νοημοσύνης
είναι ενδεικτικός
για το εύρος
της πολλαπλής
νοημοσύνης
αλλά δείχνει
και στοιχεία
της χαμαιλεοντικής
σκέψης.