64401 - Η χαμαιλεοντική σκέψη

Ν. Λυγερός

Η χαμαιλεοντική σκέψη
σε δράση
είναι πιο εντυπωσιακή
γιατί φαίνεται
το έργο
στην πράξη
έτσι το απλό
έρχεται
να εξηγήσει
το αδιανόητο.