64406 - Στο σπίτι

Ν. Λυγερός

Στο σπίτι
του Μίκη
παλεύαμε
για το μέλλον
της Ελλάδας
και το ύφος του
ήταν πάντα
ένα παράδειγμα
προς μίμηση
για την αντίσταση
ενάντια στους συμβιβασμούς.