64407 - Δίπλα

Ν. Λυγερός

Δίπλα
στην Ακρόπολη
με το παρελθόν
του Ελληνισμού
ερευνούσαμε
τις στρατηγικές
για το μέλλον
μέσω αξιοποίησης
του απέραντου
γαλάζιου.