64413 - Οι πλημμύρες στη Νέα Υόρκη

Ν. Λυγερός

Οι πλημμύρες στη Νέα Υόρκη
αποδεικνύουν το μέγεθος
της φυσικής καταστροφής
που προκάλεσε ο τυφώνας
έτσι όσοι δεν πίστεψαν
πόσο υπέφερε η Λουϊζιάνα
πρέπει να παραδεχθούν
μια ανθρώπινη πραγματικότητα.