64425 - Τα τέσσερα μέρη

Ν. Λυγερός

Τα τέσσερα μέρη
της Μεθόδου
επιτρέπουν στον αρχάριο
να εξασκηθεί
στον έμπειρο
να εξελιχθεί
στον μουσικό
να παίξει σε σύνολο
και στον ειδικό
να ανακαλύψει
τα πιο παλιά άσματα.