64433 - Ο ανθρώπινος κύβος

Ν. Λυγερός

Ο ανθρώπινος κύβος
κατασκευάστηκε
για ν’ αγγίξει
από πιο κοντά
τους ανθρώπους
που έπρεπε
να λειτουργήσουν
μεταξύ τους
για να λύσουν
το πρόβλημα
της φύσης.