64434 - Γιατί ν’ απαγορεύσει

Ν. Λυγερός

Γιατί ν’ απαγορεύσει
το σύστημα
την προοπτική
και τις τρεις διαστάσεις
τι φοβάται;
Κι όταν θα υπάρχουν
απεικονίσεις
με τέσσερις διαστάσεις
τι θα κάνει;
Θα τις απαγορεύσει
και αυτές;