64435 - Οι χαμαιλέοντες

Ν. Λυγερός

Οι χαμαιλέοντες
δεν ξεχνούν
ακόμα
και μετά
από αιώνες
τους εχθρούς
της Ανθρωπότητας
όποιοι
κι αν είναι
διότι πάντα
προστατεύουν
τους αθώους.