64438 - Μία σύνθεση

Ν. Λυγερός

Μία σύνθεση
είναι κράμα
αμάλγαμα
είναι πολύπλοκη
και δεν περιορίζεται
σε ένα μείγμα
γιατί είναι
ολική
μεταμόρφωση
του μέλλοντος.