64439 - Το μηδέν

Ν. Λυγερός

Το μηδέν
ως μοναδικός
πραγματικός
και φανταστικός
αριθμός
επιτρέπει
την καινοτομία
της θέσης
και την αποτελεσματικότητα
των πράξεων.