64440 - Η διαφορετικότητα

Ν. Λυγερός

Η διαφορετικότητα
της δεκάδας
διαχειρίζεται
μόνο
από Δάσκαλο
όχι καθηγητή
που θέλει
μόνο
τον πολλαπλασιασμό
της μονάδας
για να είναι
όλα ίδια.