64441 - Οι Μαθητές

Ν. Λυγερός

Οι Μαθητές
δεν είναι
φτιαγμένοι
για να γίνουν
όλοι ίδιοι
αλλά
για να μεταμορφωθούν
σε συμπληρωματικά
θεμέλια
για την παραγωγή
κοινού έργου.