64442 - Όταν η εξουσία

Ν. Λυγερός

Όταν η εξουσία
αποφάσισε
να απαγορεύσει
τις εικόνες
κάποιοι
συνέχισαν
να παράγουν
εικόνες,
χάρη σε αυτούς
δεν τις ξεχάσαμε.