64444 - Αν έβρισκες

Ν. Λυγερός

Αν έβρισκες
μια εικόνα
που αγιογραφήθηκε
στην εποχή
της απαγόρευσης
δεν θα καταλάβαινες
την προστιθέμενη
αξία
που θα αντιπροσώπευε
για τη συνέχεια
της πίστης;