64447 - Οι αγωνιστές

Ν. Λυγερός

Οι αγωνιστές
έχουν μία αισιοδοξία
που παραμένει
αναλλοίωτη
ενώ υπάρχουν
δυσκολίες
που κυριαρχούν
στο χώρο
αλλά ποτέ
στον Χρόνο.