64448 - Αν στην Ισπανία

Ν. Λυγερός

Αν στην Ισπανία
παρέμειναν
Χριστιανοί
μετά από έξι αιώνες
κατοχής
είναι γιατί
μάρτυρες
θυσιάστηκαν
για να βλέπουν
οι δικοί τους
το φως
και στο σκοτάδι.