64449 - Οι Μάρτυρες

Ν. Λυγερός

Οι Μάρτυρες
της Κόρδοβας
άλλαξαν
την ιστορία
της αντίστασης
του Χριστιανισμού
στην κατοχή
του μουσουλμανικού
καθεστώτος
που υποβάθμιζε
κάθε άνθρωπο
που δεν ήταν
πιστός.