64465 - Μιλάς συχνά

Ν. Λυγερός

Μιλάς συχνά
για τη φύση
του διαστήματος
αλλά τελικά
αυτή
αφορά
στον χώρο
μόνο
ενώ πρέπει
να σκεφτείς
και τον Χρόνο.