64469 - Στην πέτρινη πόλη

Ν. Λυγερός

Στην πέτρινη πόλη
θα βρεις στοιχεία
όχι μόνο
για τα φωτόνια
του Einstein
αλλά και για τη φύση
του photonium
των Δασκάλων
και του μύθου
που γεννήθηκε
στον ΧΧΙ αιώνα.