64471 - Στα διακριτά μαθηματικά

Ν. Λυγερός

Στα διακριτά μαθηματικά
ανακαλύπτεις
φαινόμενα
που δεν υπάρχουν
στο χώρο
του συνεχούς
γι’ αυτό
αξιοποίησέ τα
για να βρεις
καινούρια
νοητικά
σχήματα.