64473 - Αναλύσαμε

Ν. Λυγερός

Αναλύσαμε
με την μέθοδο
του Morelli
τα ίχνη
του Δίσκου
της Φαιστού
για να βρούμε
κρυπτογραφικά
στοιχεία
εκεί όπου
η γλωσσολογία
είχε αγγίξει
τα όριά της.