64475 - Στο μάθημα

Ν. Λυγερός

Στο μάθημα
φάνηκε
ότι έπαθες
την πλάκα σου
γιατί το βλέμμα
έδειχνε
ότι η ύλη
ξεπερνούσε
κατά πολύ
τη φαντασία σου.