64478 - Μιλούσες

Ν. Λυγερός

Μιλούσες
για μοναξιά
σ’ ένα σπίτι
γιατί δεν μπορούσες
να φανταστείς
τη μοναξιά
σε ένα σύμπαν
ή σε ένα κλάδο
του πολλαπλού
κόσμου
εντός του Χρόνου.