64480 - Κουνούσες

Ν. Λυγερός

Κουνούσες
το χέρι
νευρικά
και χρειάστηκε
η φωνή
της Διδασκαλίας
για να σε βγάλει
από το παρόν
του εγκλεισμού
για να ζήσεις
την ελευθερία
του Χρόνου.