64488 - Η σαμσάρα

Ν. Λυγερός

Η σαμσάρα
είναι ακολουθία
πόνου
λόγω κάρματος
αλλά πρέπει
να τη συνδυάσεις
με την ανακούφιση
πριν καταλάβεις
την έννοια
της απελευθέρωσης.